Shop Mobile More Submit  Join Login
Fan art Jin x Fuu (Samurai Champloo) and HPNY by AinLevi-aichan Fan art Jin x Fuu (Samurai Champloo) and HPNY by AinLevi-aichan
Add a Comment:
 
:iconodaosamu:
odaosamu Featured By Owner Jun 25, 2014
đến h thì đây vẫn là cái hình nền của a trên fb =)))))
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Mar 9, 2014
xem line má tưởng bên dưới là nc cơ ~~~~~~~ xao ko để thế cho nó ảo ảo x"d
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Digital Artist
Ớ ; v ; con màu thế mà
Vậy là hiệu ứng bất thành r *u ám* @__@
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Mar 15, 2014
=_______= nước thì đừng có phẳng lì thế chứ con ~ phải có gợn sóng chớ ~
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Mar 16, 2014  Student Digital Artist
; v ; dạ~ rút kinh nghiệm lần sau vậy ạ TT 3 TT
Reply
:iconneogirl01:
Neogirl01 Featured By Owner Feb 4, 2014
SO CUTE!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Feb 4, 2014  Student Digital Artist
thank you :3
Reply
:iconskarrdwar:
SkarrDWar Featured By Owner Feb 3, 2014  Hobbyist Traditional Artist
very awesome^^
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Feb 3, 2014  Student Digital Artist
thank you :) 
Reply
:iconpellichi:
Pellichi Featured By Owner Jan 31, 2014  Hobbyist General Artist
Are you looking for the samurai who smells like sunflowers ? :)
It's a very nice picture, I love the atmosphere !
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Feb 1, 2014  Student Digital Artist
Thank you very much <3
I think most people ship Mugen x Fuu 
Reply
:iconpellichi:
Pellichi Featured By Owner Feb 1, 2014  Hobbyist General Artist
Really !! I didn't know !!! \ ;o; /  Fuu is so super cute, I can't see her with crazy Mugen ><
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Feb 2, 2014  Student Digital Artist
Hehe . I 'm preparing costume to cosplay Fuu with my boyfriend(He cosplay Jin) . I will give my best to finish it during next month :D (Big Grin) 
I hope that you will support it 
Reply
:iconpellichi:
Pellichi Featured By Owner Feb 2, 2014  Hobbyist General Artist
Yay !! Hope you'll post some photos !!! :iconairpunchplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 30, 2014
Image Size
1.8 MB
Resolution
2190×1504
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,010
Favourites
52 (who?)
Comments
15
×