Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 30
Image Size
1.8 MB
Resolution
2190×1504
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
519
Favourites
45 (who?)
Comments
15
×
Fan art Jin x Fuu (Samurai Champloo) and HPNY by AinLevi-aichan Fan art Jin x Fuu (Samurai Champloo) and HPNY by AinLevi-aichan
Add a Comment:
 
:iconodaosamu:
odaosamu Featured By Owner Jun 25, 2014
đến h thì đây vẫn là cái hình nền của a trên fb =)))))
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Mar 9, 2014
xem line má tưởng bên dưới là nc cơ ~~~~~~~ xao ko để thế cho nó ảo ảo x"d
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Digital Artist
Ớ ; v ; con màu thế mà
Vậy là hiệu ứng bất thành r *u ám* @__@
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Mar 15, 2014
=_______= nước thì đừng có phẳng lì thế chứ con ~ phải có gợn sóng chớ ~
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Mar 16, 2014  Student Digital Artist
; v ; dạ~ rút kinh nghiệm lần sau vậy ạ TT 3 TT
Reply
:iconneogirl01:
Neogirl01 Featured By Owner Feb 4, 2014
SO CUTE!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Feb 4, 2014  Student Digital Artist
thank you :3
Reply
:iconskarrwar:
skarrwar Featured By Owner Feb 3, 2014  Hobbyist Traditional Artist
very awesome^^
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Feb 3, 2014  Student Digital Artist
thank you :) 
Reply
:iconpellentz:
Pellentz Featured By Owner Jan 31, 2014  Hobbyist General Artist
Are you looking for the samurai who smells like sunflowers ? :)
It's a very nice picture, I love the atmosphere !
Reply
Add a Comment: