Shop Mobile More Submit  Join Login
The last memories by AinLevi-aichan The last memories by AinLevi-aichan
Draw for Mel chan :3
Add a Comment:
 
:iconuknovice:
UKnovice Featured By Owner Jul 30, 2013  Hobbyist Digital Artist
love your art :)
Reply
:iconshiroiyue:
shiroiyue Featured By Owner Jul 28, 2013
vẫn thích nhất khung cuối ;_;
xem lại tay của khung hai và các lọn tóc dày thì để ý vẽ cho mềm vs tự nhiên hơn nhé ^^
Reply
:iconainlevi-aichan:
AinLevi-aichan Featured By Owner Jul 28, 2013  Student Digital Artist
con vẽ tay bh cũng ngu hết ; v ; 
Thanks má đã nhắc <3
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Jul 24, 2013  Hobbyist Digital Artist
Cảm xúc dâng trào :iconsadcraiplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 24, 2013
Image Size
1.2 MB
Resolution
2016×1828
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
109
Favourites
4 (who?)
Comments
4
×